Diabetis mellitus (suikerziekte) kan ernstige problemen in de ogen veroorzaken en uiteindelijk zelfs tot blindheid leiden. De afwijkingen op de retina (netvlies) kunnen al langere tijd aanwezig zijn, zelfs nog voordat er zich klachten voordoen.

Tijdige behandeling van deze afwijkingen door een oogarts kan blijvende schade aan het gezichtsvermogen voorkomen. Om die reden is het zo belangrijk om de retina van mensen met diabetes regelmatig te controleren (screenen). Dit gebeurt tegenwoordig vaak door middel van fotografie van de oogachtergrond (fundus).

Omdat veel mensen met diabetes niet of onvoldoende vaak gescreend worden heeft EyeCheck deze service ontwikkeld.