EyeCheck is in 2002 opgericht door enkele Nederlandse oogartsen met als doel de oogscreening van mensen met diabetes mellitus efficiënter en patiënt vriendelijker te laten verlopen.

Door de opkomst van digitale fotografie en internet werd het mogelijk om ook buiten het ziekenhuis fundusfoto’s te maken en deze te versturen naar een computer waarop later een oogarts de foto beoordeeld.
In eerste instantie werd deze internetapplicatie ontwikkeld voor de optiekzaak met optometrist, om hiermee de screening zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen.

Later kwamen de huisartsenlaboratoria als klant erbij, zij hebben in de loop der jaren een deel van de diabeteszorg naar zich toe getrokken. Tevens hebben diabetescentra zich bij ons aangesloten. De laatste jaren zijn we ook beoordelingen van fundusfoto’s gaan verzorgen voor huisartsenpraktijken en coöperaties die beschikken over een camera. Tevens kan het systeem gehuurd worden, indien men beschikt over een beoordelaar.